Serwis Nieruchomości

Prawo

W polskim prawie istnieje szereg zapisów, które określają status prawny nieruchomości. Według artykułu 46 paragraf 1 z Kodeksy cywilnego, nieruchomości to grunty, budynki oraz części budynków, które na mocy przepisów szczególnych, mogą stanowić nieruchomość. Również innym określeniem prawnym dla nieruchomości to, zapis 24 ustawy 1 z ustawy o księgach wieczystych i hipotece – nieruchomość to obszar powierzchni ziemi, dla której została utworzona księga wieczysta. W Polsce według prawa można odnaleźć trzy rodzaje nieruchomości – gruntowe (czyli powierzchnie ziemi, które zostały wpisane do zapisu ksiąg wieczystych), nieruchomości budynkowe oraz części budynków (które są określane jako nieruchomości lokalowe). Polskie prawo dokładnie określa co może być nieruchomością, a co nie może, dzięki temu, możemy łatwo określić, czy grunt, który kupiliśmy, możemy zaliczyć do nich. Prowadzenie ksiąg wieczystych jest istotną sprawą do nieruchomości, ponieważ pozwala nam na zobrazowanie historii nieruchomości oraz w świetle prawa zmieniać, co tylko na niej chcemy, również są wpisane w nie wymiary oraz wszelkie operacje przeprowadzone na nieruchomości, przykładowo – budowa lub sprzedaż i zakup dodatkowego gruntu. Stworzenie księgi wieczystej pod daną nieruchomość możliwe jest za pośrednictwem sądów rejonowych i tam są one również przetrzymywane.