Serwis Nieruchomości

Podatek

Każda nieruchomość, będąca czyjąś własnością jest bezpośrednio powiązana ze ściśle określonym opodatkowaniem. W tym momencie od razu należy zaznaczyć, że opodatkowanie dla różnych rodzajów nieruchomości jest bardzo niejednorodne, ponieważ te wykazują dość niewielką ilość podobieństw pomiędzy sobą. Przykładowo, gdy zostaną ze sobą zestawione nieruchomości budynkowe i gruntowe, to różnice pomiędzy nimi są dość spore i co do tego chyba nikt nie powinien mieć jakichkolwiek wątpliwości. Opodatkowanie w przypadku nieruchomości gruntowych naliczane jest od ilości hektarów, które składają się na ową własność. Inaczej rzecz ujmując podstawa opodatkowania mnożona jest przez ogólną powierzchnię danej nieruchomości. Warto od razu zaznaczyć, że nie zawsze podstawa opodatkowania nawet w przypadku tych samych nieruchomości prezentuje się identycznie. Przykładowo wartość nieruchomości gruntowych w obrębie miast jest wielokrotnie wyższa od identycznych pod względem rozmiarów, które znajdują się na prowincjach. Skoro już mowa o podatku naliczanym w przypadku nieruchomości gruntowych, to warto jeszcze w tym momencie powiedzieć, że najmniejsze podatki są naliczane wówczas, gdy w grę wchodzą nieruchomości gruntowe w postaci rolnej. We wcześniej wspomnianych nieruchomościach budynkowych opodatkowanie liczone jest nieco inaczej, ponieważ od ilości metrów kwadratowych użytkowej przestrzeni.