Serwis Nieruchomości

Kamienica

Posiadanie kamienicy, w dzisiejszych czasach jest nie tylko zyskiem, ale i wielką odpowiedzialnością. Nie ma już nowych kamienic, tego typu budynki nie są już budowane. Wszystkie kamienice, które stoją zostały wybudowane wiele lat temu. Faktem jest, że niektóre są nowsze inne są starsze, ale wszystkie stanowią dziedzictwo. Wiele ówczesnych kamienic to zabytki naszej kultury, dlatego też oprócz przepisów budowlanych owiązane są z nimi również inne przepisy. I tak odnowienie takiej kamienicy wiąże się z uzyskaniem wielu zgód. Oprócz, tak jak wspomniano, zgody budowlanej, potrzebna jest jeszcze zgoda konserwatora zabytków, który zdecyduje, na ile, wszelkie remonty, czy renowacje, są jej potrzebne i niezbędne, a na ile mogą doprowadzić do zniszczenia cennych płaskorzeźb, czy fresków. Prawdą jest również to, że obecnie kamienice znacznie odbiegają standardem od nowobudowanych bloków. Dlatego też, dla dobra lokatorów, trzeba ten standard nieco podnosić. Problemem jest kwestia ogrzewania, czy wodociągi. Wszystko wiąże się z czasami, w których dany budynek był budowany. Zazwyczaj są tam również stare, nieszczelne okna. Ich wymiana również wymaga zgody konserwatora zabytków. Do tego dochodzą liczne drobne naprawy leżące w gestii właściciela, a zdarzające się dość często z racji wieku i stanu tych budynków.