Serwis Nieruchomości

Grunt

Nie każdy wie, że nieruchomościami określane są nie tylko budynki mieszkalne oraz lokale o różnorodnym zastosowaniu, ale również grunty. Skoro już został poruszony temat nieruchomości gruntowych, można o nich w tym momencie powiedzieć, że są wewnętrznie bardzo zróżnicowane. Owe niejednorodności widoczne są zarówno na płaszczyźnie czysto fizycznej tych własności, jak również ich statusu prawnego. Jeżeli chodzi o opisywane powyżej grunty, to różnią się one między sobą nie tylko pod względem ogólnej powierzchni. W tym miejscu od razu należy zaznaczyć, że im większa powierzchnia tego rodzaju nieruchomości, tym więcej należy wyłożyć środków pieniężnych, aby stać się jej posiadaczem. Na wartość tych właśnie nieruchomości wpływ ma również ich lokalizacja. Jeżeli nieruchomość gruntowa jest dobrze usytuowana i przykładowo znajduje się w pobliżu wielkiego miasta, wówczas na jej kupno należy wyłożyć zdecydowanie więcej środków pieniężnych, aniżeli wówczas, gdy będzie się ona znajdowała gdzieś na uboczu. Wcześniej zostało powiedziane, że nieruchomości gruntowe mogą się między sobą różnić, również pod względem prawnym. Na tej podstawie można wyszczególnić między innymi działki budowlane czy też chociażby działki rolne. W obrębie tych pierwszych istnieje możliwość wznoszenia obiektów budowlanych.